Taushetsplikt og konfidensialitet


Som helsepersonale er jeg forpliktet av taushetsplikt for hvem som er mine klienter og all
informasjon jeg får tilgang til.

Jeg bruker Psykbase, som er et godkjente digitalt journalsystem for helseopplysninger.

Ved videokonsultasjoner bruker jeg Confrere, som er en videolink, som er godkjent for
helsekonsultasjoner i Norge.