Individualterapi


Mange kvinner og menn opplever problemer over lang tid før de oppsøker hjelp. Mennesker opplever stadig problemer med et eller annet I livet sitt. Det vi ofte erfarer, er at det meste løser seg av seg selv over tid, eller konteksten man lever I endrer seg, slik at problemet løses. Men når man ser at problemet ikke blir bedre, er det viktig å få hjelp. Hvis det går lang tid kan problemet bli forsterket eller bli mer komplisert å løse. 

Noen opplever problemer I parforholdet, men kjæresten ønsker ikke å få profesjonell hjelp eller kanskje man har en partner som synes at det ikke  er problematisk. Da kan man gå alene I terapi. Min erfaring er at mye kan jobbes med til tross for at man ikke får kjæresten sin med seg.