Bli kjent med sexolog/familieterapeut Trude Aarnes


De siste 20 årene har jeg jobbet fulltid i privat praksis som terapeut med temaer som seksualitet og parforhold, men også med individualterapi. Siden 2010 har jeg vært medeier og jobbet på Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi AS. Instituttet har siden 1989 vært det eneste store fagmiljøjøet innen terapi og sexologi i Norge, med 13 terapeuter.

Men det viktigste er at vi fortsetter vår unike faglige kompetanse sammen i «nye» lokaler på Majorstua/Fagerborg 4. januar i 2021.

Etter å ha arbeidet som jordmor i mange gode år ved Aker sykehus, gjennomførte jeg en to-årig videreutdanning i sexologi ved Agder universitet i 2003.

Ble videre godkjent som Spes. i sexologisk rådgivning NACS året etter.

Jeg tok en master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole i 2015. Masteroppgaven min er en kvalitativ studie om hvordan terapeuter snakker om seksualitet i sin terapi.

Videre en kroppsorientert traumeterapiutdanning «Sporene i kroppen etter traumer» ved KaMa klinikken i Bærum i 2017.

Emosjonsfokusert parterapiutdanning i 2019 i Oslo, jeg er i et sertifiseringsløp for tiden 

Er i utdanning og sertifisering som TRE-terapeut (trauma releasing therapy) i Oslo.

Jeg går kontinuering i faglig veiledning, individuelt eller i gruppe. Jeg deltar på kurs og konferanser i inn- og utland som omhandler sexologi, terapi og relasjoner. Jeg leser faglitteratur, forskning og rapporter innen de samme fagområdene.


Masteroppgave

Les den her


Jeg medier

Artikkel i KK om åpnet forhold

trude

 

Jeg er medlem av

Norsk forening for klinisk sexologi NFKS
Norsk senter for emosjonsfokusert terapi SEFT
Norsk forening for Familieterapi NFFT
European Federation of Sexology EFS
World Association for Sexual Health WAS
Nordic Association of Clinical Sexology NACS
Vulvaforum

Seksualitet 24